Hur du övar Gitarr mer effektivt

I den här videon beskriver Marcus vad du kan göra för att öva gitarr mer effektivt och känna mer syfte i ditt övande. Vi rekommenderar att du tar anteckningar. Du lär dig bland annat hur man sätter mål, vad ett mål är, vad det inte är.

Alla som blivit bra på någonting har satt mål, det är svårt att bli bättre på något utan att sätta mål