Valj Ditt Lektionspaket Här

Här väljer du vilket lektionspaket du vill ha. Du behöver bara välja vilket paket i dropdown menyn och godkänna användarvillkoren och sedan är det klart. Du kommer att få en e-mail bekräftelse direkt efter och inom 24 timmar kommer du få ett mail om hur du bokar dina gitarrlektioner.
  Nedan är överenskommelsen mellan GitarrlektioneriGoteborg.se och elev, genom att kryssa i rutan där det står"jag godkänner användarvillkoren" så går elev med på villkoren nedan.

  TIDER FÖR LEKTIONER, MISSADE LEKTIONER & OMBOKNINGAR AV LEKTIONER
  Flexibla gitarrlektioner: Elev har möjlighet att boka, boka om bokade lektioner eller avboka lektioner 24 timmar innan bokat lektionstillfälle. Lektioner som missas, eller inte nyttjas räknas som innestående lektioner. Elev har efter missad lektion nuvarande och nästa kalendermånad på sig att nyttja dessa lektioner. Efter nästa kalendermånad tas dom innestående lektionerna bort och kan inte nyttjas. Elev måste vara aktiv i samma gitarrprogram nästkommande kalendermånad för att kunna nyttja sina innestående lektioner. Elev förväntas vara redo för lektion 5 minuter innan startad lektion.

  MEDIA, INSPELNINGAR, VIDEO & BILDER
  Genom att godkänna användarvillkoren ger elev Gitarrlektioner-Online.se rättighet att filma, fotografera eller spela in lektioner för att använda i marknadsföringssyfte eller utbildningsyfte för gitarrlektioner.
  FRÅNVARANDE GITARRLÄRARE

  Om läraren inte har möjlighet att ha lektion kommer elev att få en individuellt anpassad lektion i form av ljud eller video, eller både och. Finner inte läraren att detta är lämpligt för elev bokar man nya lektioner.

  KOMMUNIKATION
  Kommunikation sker via e-mail. GitarrlektioneriGoteborg.se erbjuder ingen telefonsupport p.g.a väldigt hög belastning. Fakturafrågor, autogirofrågor etc. går genom: support@gGitarrlektioneriGoteborg.se Gitarrlärare besvarar inga frågor om betalningar/paus/uppsägning, då dessa områden ej ingår i Gitarrlärares arbetsuppgifter.

  AVGIFT FÖR GITARRLEKTIONER & TRÄNING
  Betalning av avgift för gitarrlektioner sker i förskott månadsvis via faktura / autogiro. Avgiften är baserad på lektioner 48 veckor om året. Inga återbetalningar görs på betalda lektioner. Elev är givetvis välkommen att boka och använda lektioner som eleven betalat för

  Börjar elev gitarrlektioner mitt i en månad betalar elev avgift baserat på hur många lektioner som är kvar månaden lektionerna startas

  Att börja ta gitarrlektioner binder INTE elev att ta gitarrlektioner i 12 månader.
  Se Avsluta gitarrlektioner. Fakturor autogiro kommer från Gitarrlektioner i Göteborg via extern fakturatjänst / samt auto-giro via gocardless. Gitarrlektioner i Göteborg & Gitarrlektioner-Online, Gitarrlektioner Borås orgnr 8802065550

  AVSLUTA GITARRLEKTIONER, PAUS & ÄNDRING AV GITARRPROGRAM
  Om elev önskar att avsluta lektioner så sker detta genom att begära ett avslutningsformulär via e-mail innan 16:e på påbörjad kalendermånad, Detta genom att gå genom www.gitarrlektionerigoteborg.se/support

  Formuläret måste fyllas i och skickas tillbaka innan den 16:e på påbörjad kalendermånad för att uppsägningen ska vara giltig.

  Vid ändring/Paus av gitarrprogram: Om elev önskar att ändra antal lektioner per vecka eller pausa så behöver detta göras innan den 16:e på påbörjad kalendermånad. Även ett formulär måste fyllas i korrekt för att paus/ändring ska vara giltig.