Vi återkommer snart!

Vi har mottagit ditt meddelande.

Många ärenden går att lösa själv på sidan du nyss var på klicka på länken nedan för att komma dit igen:

https://gitarrlektionerigoteborg.se/support

Denna öppnas i en ny flik

Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Om du behöver veta vad som gäller:

Nedan kan du se elev avtalet du har med oss och vad som gäller, vi har samma avtal med samtliga elever i Göteborg sedan 2019 och Borås 2013, Online 2020 med få variationer:

Elevavtal Gitarrlektioner i Göteborg

Detta är en överenskommelse mellan eleven_DITTNAMN___och The Swedish Guitar Method orgnr 880206–0000 Gitarrlärare referens: LÄRARE REFERENS för tjänsten gitarr & musiklektioner, träning i gitarr och liknande ämnen. Genom att ta lektioner och skriva under den här överenskommelsen accepterar eleven villkoren nedan.

Tider för lektioner, missade lektioner & ombokningar av lektioner

Flexibla gitarrlektioner: Elev har möjlighet att boka, boka om bokade lektioner eller avboka lektioner 24 timmar innan bokat lektionstillfälle. Lektioner som missas, eller inte nyttjas räknas som innestående lektioner. Elev har efter missad lektion nuvarande och nästa kalendermånad på sig att nyttja dessa lektioner. Efter nästa kalendermånad kan ej innestående lektioner nyttjas. Elev måste vara aktiv i samma gitarrprogram för att kunna nyttja sina innestående lektioner.

Media, inspelningar, video & bilder

Påskriven överenskommelse ger TSGM rättighet att filma, fotografera eller spela in material för att använda i marknadsföringssyfte för gitarrlektioner. Om elev inte vill vara med på bild kommer detta respekteras.

Frånvarande gitarrlärare

Om läraren är inte har möjlighet att ha lektion kommer elev att få en individuellt anpassad lektion i form av ljud eller video, eller både och.  Finner inte läraren att detta är lämpligt för elev bokar man nya lektioner.

Kommunikation

Kommunikation sker via e-mail. Gitarrlektioner i Göteborg erbjuder ingen telefonsupport p.g.a GLIG är ett väldigt litet företag, betalningsfrågor, autogirofrågor etc. går genom: https://www.gitarrlektionerigoteborg.se/support Gitarrlärare besvarar inga frågor om betalningar/paus/uppsägning, då gitarrlärare ej har någon befogenhet att ta beslut eller hantera betalningar eller avgifter. För frågor om musik, övningar, låtar, musikteori, lektionsmaterial etc. maila lektioner (ATTTT)) gitarrlektionerigoteborg.se

Avgift för gitarrlektioner & träning

Betalning av avgift för gitarrlektioner sker i förskott månadsvis via gocardless (autogiro) Avgiften är baserad på lektioner 48 veckor om året.

Inga återbetalningar görs på betalda lektioner, elev kan nyttja lektioner den betalat för i upp till 3 månader vid avgift som dragits efter giltigt avslut. Att börja ta gitarrlektioner binder inte elev att ta gitarrlektioner i 12 månader.

Faktura utställs om avgiften ej kan dras efter 1 försök. En Administrationsavgift på 75:-, samt vid sen betalning tillkommer påminnelseavgift på 60:- vid obetald avgift skickas betalningsärendet vidare /säljs  för indrivning till externt bolag. Extralektioner som bokas utanför abonnemang betalas per styck 509:- per lektion. Lektionsavgift justeras med 2 – 4 % ökning vid årsskifte.

Avsluta gitarrlektioner, Paus & Ändring av gitarrprogram

Om elev önskar att avsluta lektioner så sker detta genom att begära ett avslutningsformulär via support innan 16:e på påbörjad kalendermånad. Detta genom sidan www.gitarrlektionerigoteborg.se/support Formuläret måste fyllas i och skickas tillbaka innan den 16:e på påbörjad kalendermånad för att uppsägningen ska vara giltig.

Elev har eget ansvar att avsluta autogiro. Faktura utställs vid avslut av autogiro utan giltig uppsägning. Vid ändring/Paus: Om elev önskar att ändra antal lektioner per vecka eller pausa så behöver detta göras innan den 16:e på påbörjad kalendermånad. Formulär måste fyllas i korrekt för att paus/ändring ska vara giltig.

Sammanfattning & godkännande

Jag godkänner villkoren ovan genom att skriva på nedan och går med på avgiften ______________ i månaden för lektioner i gitarr och musik, vid start av mitt i månaden kommer en engångsavgift på ___________________ för _________________ lektioner.  Startdatum___________Anmälning är bindande. Avtalet rättar sig efter svensk konsumenttjänstelag.

Signatur och namnförtydligande: ___________________________________________

Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX) ______________________________________________